top of page
베노바이오_영문_로고.png
베노바이오_영문_로고.png

Head Quarter

416-8, 42 Changup-ro, Sujung-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

Research Institute

670, Daewangpangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, (U-space B dong) Republic of Korea

bottom of page